VND
Danh mục hàng : TD, Company : ALL.BIZ: Việt Nam
Reviews: 0
TD, Company
+84 (43) 355-530-42

Danh mục hàng

Aluminum
Có sẵn 
Sheet and Coil Processing Services Common Alloys Heat Treat Alloys Gauges .016"-.249" Widths upto 72" Slitting Leveling Shearing Plate Processing Services Wrought and Cast...
Nhóm: Lá cách
Stainless
Có sẵn 
Sheet and Coil Processing Services 300 and 400 series, L-grades available 7 ga through 28 ga, up to 72" wide Variety of finishes including 2-B polished Leveling Shearing Slitting Plate Processing...
Nhóm: Neo anke
Copper and Alloys
Có sẵn 
Sheet and Coil Processing Services Wide variety of alloys from 101 through 194 .005" to .125" thickness OFE-HIT Copper Precision Slitting and Tension Leveling Re-rolling and annealing Traverse Winding ...
Nhóm: Đồng
Bronze
Có sẵn 
Sheet and Coil Processing Services Naval and Phosphor Bronze .003" to3/16" thickness Shearing Slitting and Leveling Plate Processing Services Naval and Bearing Bronze C613/614 ...
Nhóm: Đồng điếu
LiveInternet

Mô tả

Danh mục hàng TD, Company, Việt Nam, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ