VND
TD, Company tại Hà Nội   | Cửa hàng trực tuyến TD, Company Hà Nội   (Việt Nam)

TD, Company

+84 (43) 355-530-42
Liên hệ

Địa chỉ

Việt Nam,  Hà Nội ,  Hoang Dao Thuy

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+84
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Về doanh nghiệp

TD, Company

Copper, Brass
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Bronze
Có sẵn 
Sheet and Coil Processing Services Naval and Phosphor Bronze .003" to3/16" thickness Shearing Slitting and Leveling Plate Processing Services Naval and Bearing Bronze C613/614 ...
Nhóm: Đồng điếu
Copper and Alloys
Có sẵn 
Sheet and Coil Processing Services Wide variety of alloys from 101 through 194 .005" to .125" thickness OFE-HIT Copper Precision Slitting and Tension Leveling Re-rolling and annealing Traverse Winding ...
Nhóm: Đồng
Stainless
Có sẵn 
Sheet and Coil Processing Services 300 and 400 series, L-grades available 7 ga through 28 ga, up to 72" wide Variety of finishes including 2-B polished Leveling Shearing Slitting Plate Processing...
Nhóm: Neo anke
Aluminum
Có sẵn 
Sheet and Coil Processing Services Common Alloys Heat Treat Alloys Gauges .016"-.249" Widths upto 72" Slitting Leveling Shearing Plate Processing Services Wrought and Cast...
Nhóm: Lá cách
LiveInternet

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty TD, Company. Tất cả thông tin về TD, Company tại Hà Nội (Việt Nam).